คอร์สยอดนิยม

27 ตุลาคม 2022
Think Digital เปลี่ยนโลกด้วย Digital Mindset
26 ตุลาคม 2022
WORKING WITH DIVERSITY คิดต่างอย่างมีเหตุผลเพื่อต่อยอดความสำเร็จในองค์กร
25 ตุลาคม 2022
TIME MANAGEMENT การบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
24 ตุลาคม 2022
Systematic Thinking คิดอย่างเป็นระบบจบทุกปัญหา
23 ตุลาคม 2022
Innovative Thinking แนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
22 ตุลาคม 2022
LEADERSHIP สร้างภาวะความเป็นผู้นำ ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • เนื้อหาเข้าใจง่าย สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ
 • รองรับการใช้งานทุก Device เช่น มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
 • สามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้
 • เรียนจบได้ใบประกาศนียบัตร

สำหรับองค์กร

 • คอร์สมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสามารถอัปโหลดได้ทุก Platform
 • มีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียน รองรับมาตรฐาน SCORM
 • เนื้อหาเข้าใจง่าย สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ
 • ติดตั้งง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว ใช้งานได้ทันที
 • ลดต้นทุนการจัดอบรมหรือสัมมนา รวมถึงค่าจ้างวิทยากร

สำหรับองค์กร

 • คอร์สมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสามารถอัปโหลดได้ทุก Platform
 • มีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียน รองรับมาตรฐาน SCORM
 • เนื้อหาเข้าใจง่าย สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ
 • ติดตั้งง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว ใช้งานได้ทันที
 • ลดต้นทุนการจัดอบรมหรือสัมมนา รวมถึงค่าจ้างวิทยากร

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

เพื่อพัฒนาให้ทักษะของพนักงานมีความทันสมัยอยู่เสมอ